Đai lưng massage Gintell Eslimme

Giá cũ: 3.999.000đ
2.999.999đ
"
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm:  eSlimme plus
Mã sản phẩm:  GT981
Rating time:   15 minutes
Trọng lượng:   3 kg
Công suất:  DC 24V (1.3A)
Khối lượng tịnh:   ~ 1 kg 

 

Đai lưng massage Gintell Eslimme - hàng chính hãng

Đai massage lưng gintell, đai massage lưng hàng chính hãng, mola

Đai massage lưng gintell, đai massage lưng hàng chính hãng, mola

Đai massage lưng gintell, đai massage lưng hàng chính hãng, mola

Đai massage lưng gintell, đai massage lưng hàng chính hãng, mola

Đai massage lưng gintell, đai massage lưng hàng chính hãng, mola

Đai massage lưng gintell, đai massage lưng hàng chính hãng, mola